Obsah

Lavičkami pred OÚ

Počas letných mesiacov sme pokračovali v skrášľovaní našej obce
umiestnením betónových kvetináčov s kvetinovou výzdobou, lavičkami pred OU, výsadbou kvetov v okolí autobusovej zastávky a v parčíku v centre obce.