Obsah

Opiľovanie topoľov

V nasledujúcich dňoch sme pokračovali na Kľačanoch opiľovaním topoľov a vyhrabávaním terénu. Vysokozdvižnú plošinu zabezpečila obec. Aj vďaka aktívnym občanom a mládeži z Reedukačného detského domova, akcia prebehla bez problémov. Veľké poďakovanie patrí pánovi Spodniakovi za nezištnú pomoc.