Obsah

Práca na PZ

Na záver sa ešte vrátime k výstavbe prístavby PZ. Na záberoch môžete vidieť spoluobčanov, ktorí nám nezištne pomáhali pri prácach na PZ, ktorá bude slúžiť pre nás všetkých v prípade ohrozenia či už požiarom alebo záplavami.