Obsah

Rekonštrukcia priestorov kuchynke

v januári aktivační pracovníci pod vedením Ondreja Kmeťa zrekonštruovali priestory kuchynky pri sále KD. Pri rekonštrukcii sa využilo pôvodné zariadenie kuchyne z MŠ