Obsah

Deň obce Čerenčany 2015

Deň obce Čerenčany konaný 27.6.2015 v duchu športu a zábavy. Celý deň veľa zábavy a chutného jedla. Starostka obce - Mgr. Zuzana Študencová