Obsah

Poruchy na kanalizácii

Chcela by som upozorniť občanov, ktorých sa to týka, aby nehádzali vlhké servítky a iné tkaniny do kanalizácie. Servítky nedokáže čerpadlo rozrezať, čo spôsobí vyhorenie čerpadla. Za tieto poruchy môžu tí, ktorí do kanalizácie hádžu materiály, ktoré tam nepatria. Pre obec je to finančne náročné a zlé fungovanie kanalizácie je pre mnohé rodiny neúnosné.