Obsah

Brigáda na rozhľadni Maginhrad 2017

Piata brigáda Mikroregiónu Rimava a Rimavica na rozhľadni Maginhrad. Tentokrát prácou a náradím priložili ruky k dielu starostky a pracovníci obcí Rimavská Baňa a Čerenčany, pracovníci obce Nižný Skálnik a pracovníčky MAS MALOHONT. Ďakujeme starostka obce Mgr. Zuzana Študencová