Obsah

Čerenčianka v Rimavskej Bani 2017

Naša spevácka skupina ČERENČIANKA spríjemnila piatkové popoludnie seniorom v Rimavskej Bani na fašiangovom stretnutí. Ďakujeme pani starostke Mgr. Elenke Polóniovej za pozvanie.