Obsah

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT

Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany OV Rimavská Sobota usporiadali XXI. OBLASTNÚ A XXXII. MIESTNU VÝSTAVU DROBNĆH ZVIERAT na počesť 40. výročia založenia ZO SZCH Čerenčany. Výstava sa konala dňa 14. a 15. 10. 2017.