Obsah

Z rozprávky do rozprávky 2017

Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s OZ Ozveny zorganizovalo 15. ročník Cesta rozprávkovým lesom. Obec Čerenčany sme mali rozprávku O jednom chudobnom mlynárovi. Chcem sa poďakovať deťom a dievčatám, ktoré nám pomohli vytvoriť krásne stanovište. Starostka Mgr. Zuzana Študencová