Obsah

ZMOGaM 2017

V dňoch 16. - 17. októbra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie rozšírenej Rady ZMOGaM na Táloch.