Obsah

ZMOS 2017 BRATISLAVA

Združenie miest a obcí Slovenska v Bratislave bolo tento rok spojené s odbornou exkurziou vo vinárskych závodoch v Modre v závode Elesko.