Obsah

Moje Čerenčany v roku 1955

Maliar PaedDr. Miroslav Bárdi daroval do našej obce svoje výtvarné autorské dielo: obraz: Moje Čerenčany v roku 1955. Svoju mladosť prežil v Čerenčanoch a obraz zachytáva jeho spomienky na obec. V zime som manželov Bárdiovcov navštívila v obci Malachov, kde mi tento obraz ešte pred dokončením ukázali priamo v ich ateliéri. Vďaka jeho manželke PhDr. Marianne Bárdiovej sa zachovalo pár diel Samuela Kollára, ktoré sú umiestnené v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, kde pôsobila ako riaditeľka. Ja som toto múzeum navštívila a dohodla som sa na spolupráci s terajším vedením. V mene obce sa chcem aj touto formou poďakovať obom manželom Bárdiovcom z Malachova, pre ktorých je zachovanie histórie našej obce Čerenčany dôležité.