Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 24.4.2019 (streda) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň zeme 2019 1

Deň zeme 2019

Obec Čerenčany pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti DŇA ZEME, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu.
Zraz je o 8,30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch.
Obujte si vhodnú obuv a v prípade, že máte, aj reflexnú vestu.
Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš do obce Kociha!!!

Tešíme sa Vašu účasť. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Ospravedlnenie

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota sa touto cestou ospravedlňuje pri zbere plastov za nedodanie prázdnych vriec do domácností za plné vrecia, nakoľko im neboli dodané vrecia na sklad. Prázdne vrecia budú dodané na Obecný úrad koncom tohto týždňa a k dispozícii budú pre občanov od 1. apríla 2019. Kto sa nevie osobne dostaviť na Obecný úrad pre prázdne vrecia, nech stav nahlási e-mailom, aktivační pracovníci vám ich doručia do domácností. Pri ďalšom zbere plastov bude firma dávať vrecia tak ako doteraz. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch od 25.3.2019 do 29.3.2019 (pondelok až piatok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ 1

Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ

Vážení občania, žiadame Vás o predloženie návrhov na členov komisií obecného zastupiteľstva v obci Čerenčany.
Ďakujeme, že sa zaujímate. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo 1

Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo

Vážení občania, zverejňujeme Vám výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 konané dňa 16.3.2019 v našej obci.
Ďakujeme za Vašu účasť vo voľbách. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Spevácka skupina Čerenčianka 1

Spevácka skupina Čerenčianka

Spevácka skupina Čerenčianka z Čerenčian ponúka repertoár piesní z celého Slovenska, vhodný na rôzne podujatia pre obce aj rodinné akcie:
- Fašiangové posedenie, Morena, Vatra oslobodenia, Deň matiek, Dni obce, Úcta k starším, Jubilanti, Vianočné posedenie a iné. Cena vystúpenia je od 50€.
Kontaktná osoba: Anastázia Výbošteková,
mobil: 0905 379 251, e-mail:obec@cerencany.skcelý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Mimoriadny termín na výkup papiera

Vážení občania, zabezpečili sme Vám mimoriadny termín na zber papiera, ktorý sa uskutoční dňa 9.3.2019 t.j v sobotu od 9.oo hod. do 10.00 hod. pred OÚ Čerenčany.
Výkup v ohlásenom termíne sa neuskutočnil z dôvodu personálnej zmeny vodiča firmy Brantner.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu 1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čerenčany za kalendárny rok 2018 je: 34,31 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) je: 8,- EUR (doteraz: 5,04 EUR). celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výročná schôdza DHZ Čerenčany 1

Výročná schôdza DHZ Čerenčany

Dobrovoľný hasičský zbor v Čerenčanoch, Vás pozýva na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3.2019 o 17:00 hod. v Knižnici OÚ.
S pozdravom DHZ Čerenčany celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Kyzekom bude v piatok 15.2.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Kanalizačná šachty ulica M. Krna 1

Kanalizačná šachty ulica M. Krna

Dôležité upozornenie!!!
Vážení občania rodinných domov č. 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210 ul. M. Krna

Dňa 28.8.2018 Vám bolo doručené dôležité upozornenie na nevhadzovanie zvlhčených obrúskov do kanalizácie, ktoré spôsobujú vážne poruchy čerpadiel.
Žiaľ, niektoré domácnosti uvedené upozornenie nerešpektujú, na čo dopláca zvýšenými výdavkami celá obec - na opravu a kúpu vyhoreného čerpadla.
Obec nemôže určiť vinníka, ale môže pristúpiť k sankčným opatreniam.
Jednoduchý vzorec: pri 16-tich domácnostiach napojených na túto šachtu a pri cene nového čerpadla 800,00 € je to: 800,00 € : 16 rodinných domov = 50,00 €/rodinný dom.
Uvedená sankcia Vám môže byť fakturovaná v najbližšom fakturačnom období.
Prosím o poučenie a upozornenie všetkých členov domácností.

Ďakujeme za pochopenie a vedomie, že za uvedený stav môžu len obyvatelia vašej ulice M. Krna. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Laššákom bude dňa 31.1.2019 (vo štvrtok) o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňoch od 19-21.2.2019 v čase od 7:00 do 19:00 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny podľa harmonogramov uvedených v prílohe.
V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Žilina 0800 159 000.
Ďakujeme Vám za pochopenie. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Podanie daňového priznania na deň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019 1

Podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019

Obecný úrad Čerenčany touto cestou V Y Z Ý V A
na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2019, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2019 na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Štatút obce

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce čerenčany

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 9/2/2018 zo dňa 19.12.2018 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Čerenčany.
Pracovný úväzok:0,05.
celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Spoločné privítanie Nového roku 2019 1

Spoločné privítanie Nového roku 2019

Nový rok 2019 celý text

ostatné | 29. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Zmena úradných hodín

Vážení občania, informujeme Vás o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
Ide o zmenu úradných hodín:
v stredu zo 17.00 hod. na 16.00 hodinu.
Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Vianočný príhovor 1

Vianočný príhovor starostky

Vianočný príhovor celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme obyvateľom obce Čerenčany, že v dňoch od 22.12.2018 do 6.1.2019 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 19.12.2018 to je v stredu na Obecnom úrade v Čerenčanoch so začiatkom o 17,30 hod.

Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu.

Ďakujem za pochopenie. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
- vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka
- vystúpenie folklórneho súboru Hájik
- vianočná kapustnica
ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča
Všetci ste srdečne vítaní.
celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat.
Viac informácii je v prílohe. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Mikuláš 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018.
Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 4. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

dňa 22. októbra 2018 (v pondelok)

budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Novy termin brigady bude vcas oznameny. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
cintorín

Kosenie cintorína

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej.
Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Hlavný program:
10:00 Zahájenie športových súťaží
10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018
14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany
- Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany
- Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik,
spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec
- Vyhodnotenie súťaží
- Tombola
Sprievodný program:
Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné.
Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861 celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch
bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8.
2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany
pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v
rozsahu 0,8.
celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia
oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Občianske združenie INAK OBDARENÍ celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Určené chovateľom ošípaných - africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Výluka vlakov

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
prvá prechádzajúci
z 2
posledná