Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Výročná schôdza DHZ Čerenčany 1

Výročná schôdza DHZ Čerenčany

Dobrovoľný hasičský zbor v Čerenčanoch, Vás pozýva na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3.2019 o 17:00 hod. v Knižnici OÚ.
S pozdravom DHZ Čerenčany celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Kyzekom bude v piatok 15.2.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Kanalizačná šachty ulica M. Krna 1

Kanalizačná šachty ulica M. Krna

Dôležité upozornenie!!!
Vážení občania rodinných domov č. 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210 ul. M. Krna

Dňa 28.8.2018 Vám bolo doručené dôležité upozornenie na nevhadzovanie zvlhčených obrúskov do kanalizácie, ktoré spôsobujú vážne poruchy čerpadiel.
Žiaľ, niektoré domácnosti uvedené upozornenie nerešpektujú, na čo dopláca zvýšenými výdavkami celá obec - na opravu a kúpu vyhoreného čerpadla.
Obec nemôže určiť vinníka, ale môže pristúpiť k sankčným opatreniam.
Jednoduchý vzorec: pri 16-tich domácnostiach napojených na túto šachtu a pri cene nového čerpadla 800,00 € je to: 800,00 € : 16 rodinných domov = 50,00 €/rodinný dom.
Uvedená sankcia Vám môže byť fakturovaná v najbližšom fakturačnom období.
Prosím o poučenie a upozornenie všetkých členov domácností.

Ďakujeme za pochopenie a vedomie, že za uvedený stav môžu len obyvatelia vašej ulice M. Krna. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Laššákom bude dňa 31.1.2019 (vo štvrtok) o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňoch od 19-21.2.2019 v čase od 7:00 do 19:00 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny podľa harmonogramov uvedených v prílohe.
V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Žilina 0800 159 000.
Ďakujeme Vám za pochopenie. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Podanie daňového priznania na deň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019 1

Podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019

Obecný úrad Čerenčany touto cestou V Y Z Ý V A
na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2019, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2019 na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Štatút obce

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce čerenčany

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 9/2/2018 zo dňa 19.12.2018 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Čerenčany.
Pracovný úväzok:0,05.
celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Spoločné privítanie Nového roku 2019 1

Spoločné privítanie Nového roku 2019

Nový rok 2019 celý text

ostatné | 29. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Zmena úradných hodín

Vážení občania, informujeme Vás o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
Ide o zmenu úradných hodín:
v stredu zo 17.00 hod. na 16.00 hodinu.
Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Vianočný príhovor 1

Vianočný príhovor starostky

Vianočný príhovor celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme obyvateľom obce Čerenčany, že v dňoch od 22.12.2018 do 6.1.2019 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 19.12.2018 to je v stredu na Obecnom úrade v Čerenčanoch so začiatkom o 17,30 hod.

Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu.

Ďakujem za pochopenie. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
- vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka
- vystúpenie folklórneho súboru Hájik
- vianočná kapustnica
ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča
Všetci ste srdečne vítaní.
celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat.
Viac informácii je v prílohe. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Mikuláš 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018.
Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 4. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

dňa 22. októbra 2018 (v pondelok)

budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Novy termin brigady bude vcas oznameny. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
cintorín

Kosenie cintorína

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej.
Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Hlavný program:
10:00 Zahájenie športových súťaží
10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018
14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany
- Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany
- Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik,
spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec
- Vyhodnotenie súťaží
- Tombola
Sprievodný program:
Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné.
Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861 celý text

ostatné | 22. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že
Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch
bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8.
2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany
pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v
rozsahu 0,8.
celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia
oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Občianske združenie INAK OBDARENÍ celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Určené chovateľom ošípaných - africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Výluka vlakov

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 4. 6. 2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Bojnice

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka

Výlet do Bojníc: ZOO Bojnice a kúpalisko Čajka celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležité upozornenie ! 1

Dôležité upozornenie !

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje, že od 14. mája 2018 (od pondelka) až do 31. októbra 2018 bude vývoz komunálneho odpadu v našej obci Čerenčany už po 6. hodine rannej!
Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste si svoje nádoby vykladali včas, predídete tak zbytočným problémom a nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Informácie pre občanov obce Čerenčany

Informácie pre občanov obce Čerenčany celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Vatra oslobodenia 2018

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostné zapálenie Vatry oslobodenia v našej obci Čerenčany.
Dňa 7. mája 2018 v pondelok so začiatkom o 19,00 hod. na futbalovom ihrisku. Sprievodnou akciou bude oslava Dňa matiek, guľáš a občerstvenie sú zabezpečené. Tešíme sa na vašu účasť. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Deň Zeme 2018

Obec Čerenčany a Mikroregión Rimava a Rimavica pozýva všetkých dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a čistota v našej obci Čerenčany na spoločnú akciu DEŇ ZEME dňa 21.4.2018.
- zraz dobrovoľníkov od 8.00 do 8.30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch (pracovné náradie a rukavice si prineste so sebou)
- odchod autobusom do Kocihy na guľáš o 11.20 hod. spred Obecného úradu v Čerenčanoch
- dovoz z Kocihy do Čerenčian je zabezpečený autobusom.
Do akcie sa môžete zapojiť aj individuálne - vyčistením verejných priestranstiev: pred a za rodinnými domami, hrádzu pri Rimave, járky a okraje ciest.
Vrecia na nazbieraný odpad si môžete vyzdvihnúť na OÚ.
Plné vrecia je potrebné priniesť do dvora OÚ (sobota/nedeľa). Odvoz odpadu je zabezpečený na pondelok 23.4.2018. Po tomto termíne vrecia nenoste.
Tešíme sa na Vašu účasť.
celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výluka vlakov 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa v dňoch 17. a 18. apríla 2018 (utorok a streda) budú osobné vlaky v čase od 8,20 hod do 12,00 hod. nahradené autobusmi.


Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky 1

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkonočné sviatky

Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje obyvateľom našej obce, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa zber komunálneho odpadu, ktorý bol naplánovaný na 2. apríla 2018 (pondelok) prekladá na 5. apríla 2018 (štvrtok).

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Výrub topoľov R III/2772 Čerenčany spojka

Topole určené k výrubu sa nachádzajú v katastrálnom území Veľké Teriakovce na ceste R III/2772 Čerenčany spojka ako jediná prístupová cesta do obce Čerenčany . Pri búrkach alebo veternom počasí dochádza pravidelne k padaniu konárov na uvedenom úseku cesty. Tento stav môže spôsobiť zranenie účastníkov cestnej premávky a taktiež materiálne škody na ceste. Po mnohých žiadostiach a sťažnostiach obyvateľov našej obce, sme sa rozhodli uvedenú situáciu zvážiť a požiadať o stanovisko Okresný úrad Rimavskú Sobotu - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorí uvedený úsek spravujú.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že do 31.3.2018 sa uskutoční výrub, prípadne orezanie topoľov rastúcich v tesnej blízkosti R III/2772 Čerenčany spojka.
Povolenie vydal Okresný úrad Rimavská Sobota odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií do 31.3.2018.
Výrub vykoná: BB RSC, a.s. resp. ich zmluvný dodávateľ.
Počet stromov na výrub - 9 ks.
Aj touto cestou, Vás chceme požiadať o zvýšenú opatrnosť na uvedenej ceste.
celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
prvá prechádzajúci
z 2
posledná