Obsah

Čistenie dát v IS Register adries

Typ: ostatné
Vážení občania, v nadväznosti na pripravované zreferenčnenie dát /záväznosť údajov/ v IS Registri adries a ich využitie orgánmi verejnej správy v zmysle zákona o E-governmente ako aj územnú prípravu na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, je nevyhnuté, aby údaje v registri adries korešpondovali so skutočným stavom v obci a aby obce a mestá mali evidenciu bytových a nebytových budov v 100 % stave.
Údaje poznačené červenou farbou sú doplnené Obecným úradom Čerenčany k 16.3.2020.
Žiadame Vás o ich následnú kontrolu. V prípade zistených nejasností, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2020 15:57
Autor: Mgr. Zuzana Študencová