Obsah

Európske zisťovanie o zdraví

Typ: ostatné
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva ovplyvňujú. Do zisťovania bolo zaradených 430 obcí, medzi nimi aj naša obec Čerenčany.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Príloha

Vytvorené: 18. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 14:57
Autor: Mgr. Zuzana Študencová