Obsah

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Typ: ostatné
Komunálne voľby 2018Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8.
2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany
pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v
rozsahu 0,8.


Príloha

Vytvorené: 20. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2018 08:16
Autor: Mgr. Zuzana Študencová