Obsah

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Typ: ostatné
Komunálne voľby 2018Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia
oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov.

Príloha

Vytvorené: 20. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2018 08:16
Autor: Mgr. Zuzana Študencová