Obsah

Správy

Zmena termínu konania Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu, že Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch nebolo dňa 25.5.2017 uznášania schopné, bude vyhlásené nové zasadnutie OZ do 15 dní.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám,že dňa 25.5.2017 o 17,00 hod sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 21. 5. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Vyrubovanie a platby miestnych daní a poplatkov

Od 2.mája 2017 si môžete prísť prevziať ROZHODNUTIA o dani z nehnuteľnosti, dane za psa a následne uskutočniť platbu. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová