Obsah

Stanovisko obce k navrhovanej priemyselnej zóne

Typ: ostatné
Vážení občania, zasielame Vám informácie k pripravovanému priemyselnému parku v Rimavskej Sobote.

Plánovaný park vyrastie približne 200 m vzdušnou čiarou od plochy bývania od obce Čerenčany. Plánovaná trasa R2 a cesta 1. triedy rozdelí priemyselný park na 4. etapy výstavby.

Určite to vplyvní život v obci a život obyvateľov. Pozitívom je nárast priamych a nepriamych pracovných miest, zvýšený záujem o bývanie zo strany ľudí, ktorí prídu do regiónu za prácou a na druhej strane sú to obavy zo  zníženého komfortu bývania s ohľadom na životné prostredie.

Najdôležitejšie je, aby priemyselný park nemal negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva obce Čerenčany

V začiatočnej fáze prípravy priemyselného parku obec Čerenčany dala stanovisko k "Územnému plánu mesta Rimavská Sobota - Zmeny  a doplnky č. 7" - oznámenie o zmene strategického dokumentu dňa 31.3.2021. Stanovisko je súčasťou prílohy tejto správy. Obdobné stanovisko sme zaslali aj ako dotknutá verejnosť  v obci Čerenčany. 

Okresný úrad Rimavská Sobota dňa 30.4.2021 rozhodnutím zo zisťovacieho konania zapracoval naše stanovisko.

Pripomienkovali sme aby výstavbou priemyselného parku neprišlo k zvýšenému znečisteniu ovzdušia, ovplyvneniu kvality podzemných a povrchových vôd, zvýšenému hluku, odpadov a vibrácií.

Pripomienkou zo strany obce je aby objekty a zariadenia pre priemyselnú výrobu nemali rušivý charakter a neohrozovali kvalitu životného prostredia. Zásadne sme proti zariadeniam, ktoré zhodnocujú, spracovávajú odpady okrem odpadov z vlastnej výroby a zariadenia odpadového hospodárstva.

Čo sa týka plánovanej výstavby R2 v našom katastri žiadame riešiť obmedzenie dopadov hluku z automobilovej dopravy protihlukovou bariérou.

Všetko bude záležať na predmete podnikania investora, ktorý sem príde. Určite budeme citlivo reagovať na neakceptovanie našich stanovísk vo všetkých fázach priemyselného parku.


Prílohy

Vytvorené: 6. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2021 11:32
Autor: PhDr. Zuzana Študencová