Obsah

Určené chovateľom ošípaných - africký mor ošípaných

Typ: ostatné
Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých občanov-chovateľov ošípaných registrovaných aj neregistrovaných aby do 16.6.2018 nahlásili osobne, telefonicky, e-mailom na Obecný úrad v Čerenčanoch počty chovaných ošípaných.

Ďalej oznamuje, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe RS, ktorí zabezpečia vyšetrenie chovu a odbery vzoriek.

V Maďarskej republike boli v mesiaci máj diagnostikované až 3 ohniská AMO u diviačej zveri v blízkosti štátnych hraníc so SR.Obec Čerenčany sa nachádza v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných (AMO).


Vytvorené: 12. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2018 10:28
Autor: Mgr. Zuzana Študencová