Obsah

Úroveň triedenia KO v obci Čerenčany

Typ: ostatné
Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni triedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

Príloha

Vytvorené: 28. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2020 09:52
Autor: Mgr. Zuzana Študencová