Obsah

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce čerenčany

Typ: ostatné
Výberové konanieObecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 9/2/2018 zo dňa 19.12.2018 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Čerenčany.
Pracovný úväzok:0,05.


Príloha

Vytvorené: 14. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2019 12:34
Autor: Mgr. Zuzana Študencová