Obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce Čerenčany

Typ: ostatné
Obec Čerenčany
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením OcZ č. 140/20/2021 zo dňa 4.2.2021

a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku obce v budove obecného úradu Čerenčany na ul. S. Kollára 33/24, Čerenčany.

Príloha

Vytvorené: 5. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2021 14:34
Autor: PhDr. Zuzana Študencová