Obsah

Vyhlásenie OVS prenájom nehnuteľného majetku obce Čerenčany

Typ: ostatné
Obec Čerenčany
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením OcZ č. 123/17/2020 zo dňa 22.10.2020

a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku obce v budove obecného úradu Čerenčany na ul. S. Kollára 33/24, Čerenčany.


Príloha

Vytvorené: 23. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2020 10:27
Autor: Mgr. Zuzana Študencová