Obsah

Vyrubovanie a platby miestnych daní a poplatkov

Typ: ostatné
Od 2.mája 2017 si môžete prísť prevziať ROZHODNUTIA o dani z nehnuteľnosti, dane za psa a následne uskutočniť platbu.

Informácie o vyrubovaní a platbách miestnych daní a poplatkov

Obec Čerenčany  je v našom regióne jednou z prvých obcí, ktoré sa zapojili do nového informačného systému Dátového centra obcí a miest (DCOM)

DCOM je národný projekt  elektronizácie verejnej správy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Projekt má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony.

Prechod na nový informačný systém mal za následok stav, že vyrubovanie miestnych daní a poplatkov sa nám oproti minulým rokom  posunulo o niekoľko týždňov. Od utorka  2.mája  2017 si môžete prísť prevziať ROZHODNUTIA o dani z nehnuteľnosti, dane za psa. Zavedenie nového informačného systému prináša so sebou niekoľko dôležitých faktov, na ktoré si vás dovoľujeme prostredníctvom nasledujúcich riadkov upozorniť.

Dôležité upozornenie

Nové rozhodnutia daní a poplatkov sú prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. Daňovník má vďaka tomu lepší prehľad  o tom koľko a za čo platí dane a poplatky.

  • V rozhodnutiach o dani z nehnuteľnosti nájdete podrobnejší rozpis daní podľa jednotlivých druhov pozemkov- záhrady, zastavané plochy, trávnaté porasty, orná pôda. Taktiež stavby - pokiaľ máte v daňovom priznaní okrem rodinného domu a príslušenstva k nemu aj garáž, chatu, stavbu na podnikanie, či iné druhy stavieb - v rozhodnutí vidíte akú čiastku za ktorý druh stavby platíte.

UPOZORNENIE:  Splatnosť rozhodnutí

Po prevzatí prípadne doručení rozhodnutia obcou ste povinní daň z nehnuteľností a daň za psa zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

Čo to znamená - kedy najneskôr musíte daň (poplatok) zaplatiť ?

Zjednodušene by sa dalo povedať, že najneskôr do 30 dní od dátumu prevzatia rozhodnutia. Prvých 15 dní od doručenia rozhodnutia - to je lehota počas ktorej sa môžete voči rozhodnutiu odvolať. 16-ty deň po prevzatí rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a od tohto dňa máte spomínaných 15 dní na zaplatenie.


Vytvorené: 3. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2017 12:08
Autor: Mgr. Zuzana Študencová