Obsah

Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ 1Vážení občania, žiadame Vás o predloženie návrhov na členov komisií obecného zastupiteľstva v obci Čerenčany.
Ďakujeme, že sa zaujímate.

Výzva

na  predkladanie návrhov na členov komisií obecného zastupiteľstva

 

Na ustuanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Čerenčany dňa 23.11.2018 boli uznesením č. 2/1/2018 zriadené nasledovné komisie:

 • Komisia ekonomická
 • Komisia kultúry a športu
 • Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 • Komisia ochrany a verejného poriadku
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

 

Písomné návrhy musia obsahovať:

 • predkladateľa návrhu
 • názov komisie
 • meno navrhovaného, adresu
 • stručné zdôvodnenie
 • vyjadrenie súhlasu navrhovaného

 

Návrhy na členov komisie môžete predkladať v termíne do 30.4.2019

 • do podateľne Obecného úradu Čerenčany
 • poštou na odresu: Obecný úrad Čerenčany, Samuela Kollára 33/24, 979 01  Čerenčany
 • e-mailom na adresu: obec@cerencany.sk

 


Vytvorené: 18. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2019 09:36
Autor: Mgr. Zuzana Študencová