Obsah

O obci

Prvá písomcerencanyná zmienka o obci je z roku 1334 kedy pod názvom Cherenchen patrila do majetku Kaločského arcibiskupa, pozdejšie prešla do majetku župana Tomáša a v roku 1438 patrila ku hradu Hajnáčka. Obec je však podľa niektorých informácií podstatne staršia, čo v článku „ osídlenie malohontu od najstarších čias do 19. storočia „ uvádza Dr. Sokolovský, citujem – v mladších dobách bronzových (1500 až 700 pred naším letopočtom), došlo jednak k zahusteniu osídlenia dolného a stredného Malohontu (Sušany, Sobôtka, Kľačany, Čerenčany), ale aj k jeho ďalšiemu postupu – koniec citátu.

Obec vždy patrila medzi dôležité osídlenia na území Malohontu už v roku 1462 býva v obci samostatný kňaz a k cirkevnému zboru v tých časoch patrili aj fílie Malé Teriakovce, Veľké Teriakovce a Rimavská Sobota. V tom istom roku sa v obci postavila cirkevná škola, ktorá patrila medzi najstaršie školy v Malohonte.

Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom a debnárstvom, pozdejšie záhradníctvom Obyvatelia obce svoje dopestované plodiny, potravinárske výrobky, hrnčiarske, debnárske a ostatné výrobky predávali na trhoch blízkeho mesta.

Medzi historicky najhodnotnejšie stavby patria Kostol s interiérom. Ide o barokovo-klasicistický Ev. a. v. postavený v roku 1808. Oltár kostola je v klasicistickom slohu, portálového typu s trojuholníkovým tým pánom s obrazom dvanásť ročného Ježiša. V obci sa nachádza aj neskoro-klasicistická kúria s historizujúcou fasádou.

Čerenčany sú malou dedinkou v okrese Rimavská Sobota. Ležia na nive Rimavy v južnej časti Slovenského rudohoria, 4 km severne od okresného mesta Rimavská Sobota. Ich chotár, rozprestierajúci sa na ploche 506 hektárov (niektoré ramene uvádzajú 504 ha), je prevažne nížinatý, o čom svedčí nadmorská výška 215 m/m v strede obce. Len v západnej časti prechádza do úzkeho pásu terasovej plošiny, vo východnej časti vystupuje do svahov pahorkatiny a dosahuje 480 m/m. Chotár obce je prevažne odlesnený. Čerenčany patria do teplej a mierne suchej oblasti. Priemerné ročné telploty sa pohybujú okolo 8-9 C, ročný úhrn zrážok je 600-650 mm.