Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.07.2017

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

70/2014

53,20 EUR

Viera Miháľová

Obec Čerenčany

10.07.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300069440

0,00 EUR

SSE Stredoslovenska energetika

Obec Čerenčany

30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2017

1/2017

600,00 EUR

Čerienka,S. Kollára 33,979 01,Čerenčany

Obec Čerenčany

22.06.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300069442

0,00 EUR

SSE Stredoslovenska energetika

Obec Čerenčany

22.06.2017

Príloha č.2 Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Príloha č. 2

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

14.06.2017

Zmluva č. 37493

37493

3 000,00 EUR

Doborovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerenčany

12.06.2017

Zmluva č. 490/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

490/2017/ODDF

1 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Čerenčany

15.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čerenčany v roku 2017

2/2017

250,00 EUR

ZO SZCH Čerenčany

Obec Čerenčany

15.05.2017

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 4100327

4100327

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko a.s.

Obec Čerenčany

10.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čerenčany v roku 2017

3/2017

500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku v Hrachove

Obec Čerenčany

07.02.2017

Zmluva o dielo

NSWD-03-01-2016-SK

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čerenčany

07.02.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

NSWW-03-01-2017-SK

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čerenčany

01.02.2017

Nájomná zmluva

2017-Gemerplus

454,55 EUR

GEMERPLUS s.r,o

Obec Čerenčany

19.12.2016

Evidencia hrobových miest - dodatok k zmluve 75/2014

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Ján Rosiar

Obec Čerenčany

15.12.2016

Zmluva o zneškodňovaní tuhého domového odpadu

2017 - Technické služby mesta Hnúšťa

0,00 EUR

Technické služby mesta Hnúšťa,Kotlište 980,981 01,Hnúšťa

Obec Čerenčany

15.12.2016

Cenník platný od 1.1.2017

Cenník

0,00 EUR

Technické služby mesta Hnúšťa,Kotlište 980,981 01,Hnúšťa

Obec Čerenčany

09.12.2016

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

2016 - Gál, Gálová

103,70 EUR

Ing. Milan Gál a Mária Gálová

Obec Čerenčany

30.11.2016

Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu.

13316

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Čerenčany

15.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

32/2016

420,00 EUR

Ing. Katarína Karczagová

Obec Čerenčany

25.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1

1,00 EUR

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čerenčany

05.09.2016

SOZA-hromadná licenčná zmluva 2016

VP/16/08360/001

80,40 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dieľam

Obec Čerenčany

20.08.2016

Evidencia hrobových miest - dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Júlia Šníderová

Obec Čerenčany

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce v roku 2016 pre DHZ Čerenčany

3/2016

800,00 EUR

Obec Čerenčany

DHZ Čerenčany

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2016 pre OZ Čerienka

1/2016

700,00 EUR

Obec Čerenčany

Čerienka

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od Obce v roku 2016 pre ZO SZCH Čerenčany

2/2016

150,00 EUR

Obec Čerenčany

ZO SZCH Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: