Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.11.2012

Zmluva o poskytnujtí finančného príspevku

22503/2003/01

9 958,17 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čerenčany

24.10.2012

Kúpna zmluva

2012 - M.Markotán, J.Vojtek, I.Vojteková

17,40 EUR

Juraj Vojtek, Ingrid Vojteková, Martin Markotán

Obec Čerenčany

01.08.2012

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-OEL-1616/2012

72,24 EUR

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Obec Čerenčany

02.07.2012

Vydanie súhlasu

Vydanie súhlasu

0,00 EUR

Bc.Ján Drugda DJ NET

Obec Čerenčany

30.06.2012

Dodatok č.1 k manadátnej zmluve č. 2010/03

Dodatok č. 1

424,50 EUR

Dušan Šulaj - .inž. činnosť a stavebný dozor

Obec Čerenčany

30.06.2012

Mandátna zmluva

2010/03

1 450,00 EUR

Dušan Šulaj - .inž. činnosť a stavebný dozor

Obec Čerenčany

27.06.2012

Zmluva

2012 - DJ NET

0,00 EUR

Bc.Ján Drugda DJ NET

Obec Čerenčany

16.01.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratého finančného príspevku

Dodatok č.2

52 370,46 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

2003

1 041,24 EUR

Anna Ďurčíková - ANJA

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov-zrušená

2006

1 660,00 EUR

Katarína Demeterová

Obec Čerenčany

01.01.2012

Združené poistenie majetku

6807256645

14,75 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

01.01.2012

Združené poistenie majetku

6808363338

604,61 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

01.01.2012

Združené poistenie majetku

6810391004

29,05 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

01.01.2012

Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Dodatok č. 4

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

01.01.2012

Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve č. 100801

Dodatok č.3

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

01.01.2012

Príloha č.2 Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Príloha č. 2

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

01.01.2012

Príloha č.1 Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Príloha č.1

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

01.01.2012

Rámcová zmluva o dielo

100801

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

01.01.2012

2011 Zmluva - Ing. Katarína Karczaková

2011 Zmluva - Ing. Katarína Karczaková

412,80 EUR

Ing. Katarína Karczagová

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o dielo č. 01/09/2011

01/09/2011

14 690,99 EUR

Ing.Július Kisbenedek - ABAKUS

Obec Čerenčany

01.01.2012

Kúpna zmluva č. 03/2011/RS

03/2011/RS

17 544,95 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa §151n Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

2011 - Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Čerenčany

01.01.2012

Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

2064/11/20RZO

0,00 EUR

Recyklačný fond

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o poskytovaní služby e-Banka

BRE0133/2011

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s.

Obec Čerenčany

01.01.2012

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratého finančného príspevku

Dodatok č.1

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: