Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.07.2016

2016000097

vývoz komunálneho odpadu 5/2016

471,32 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

17.06.2016

2016000096

mobil obecný úrad

20,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.,Einsteinova 24,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

17.06.2016

2016000095

vyučtovanie elektriky OÚ

10,88 EUR

Stredoslovesnská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilina

Obec Čerenčany

24.06.2016

2016000094

telefón obec

31,26 EUR

Slovak Telecom,Bajkalská 28,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

04.07.2016

2016000093

mesačný poplatok v zmysle zmluvy

36,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC,Š. Maliaka 591,050 01,Revúca

Obec Čerenčany

17.06.2016

2016000092

členský príspevok 2016

20,00 EUR

Miestna akčná skupina MALOHONT,154,980 52,Hrachovo

Obec Čerenčany

10.06.2016

2016000091

vodné OU

-1,40 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Čerenčany

03.06.2016

2016000090

mobil ČOV

13,18 EUR

Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000089

drobný nákup ČOV

147,00 EUR

Peter Kováč obchod a sprostredkovanie,Mylnská 3,97901,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000088

vývoz komunálneho odpadu 4/2016

162,07 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000087

toner do tlačiarne

105,49 EUR

Ing. Vojtech Bódi,L. Novomeského 24,14,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000086

geografické práce a kartografické ul. Nová

150,00 EUR

GEODÉZIA Rimavská Sobota,Kraskova 4,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000085

vyučtovanie elektriky OÚ

3,11 EUR

Stredoslovesnská energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilina

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000084

mobil obecný úrad

20,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.,Einsteinova 24,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

23.05.2016

2016000083

inzercia

32,64 EUR

Kaufland,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000082

za spoluužívanie majetku ČOV

176,50 EUR

Ardbeg Consulting,Mlynské Nivy 36,821 09,Bratislava

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000081

oprava čerpadla ČOV

294,78 EUR

Ján Kováč,Mlynská 3,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000080

fotografovanie obce

90,00 EUR

CBS spol. s r.o.,54,974 01,Kynceľová

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000079

za laboratórne služby ČOV

35,86 EUR

Mikrolab, s.r.o.,Kirejevská 1678,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000078

dodávka plynu

77,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava

Obec Čerenčany

20.05.2016

2016000077

telefón obec

35,35 EUR

Slovak Telecom,Bajkalská 28,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000076

vytýčenie plynovodu

126,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000075

vývoz fekálie a splaškov

64,18 EUR

Obec Hrachovo,980 52,Hrachovo

Obec Čerenčany

16.05.2016

2016000074

mesačný poplatok v zmysle zmluvy

36,00 EUR

Ing. Jozef Nosáľ NCRC,Š. Maliaka 591,050 01,Revúca

Obec Čerenčany

13.05.2016

2016000073

vývoz fekálie a splaškov

31,72 EUR

Obec Hrachovo,980 52,Hrachovo

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: