Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.02.2012

2012000016

Vyplnenie údajov do systému ZBERVAK - ČOV.

120,00 EUR

WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská Bystrica

Obec Čerenčany

10.02.2012

2012000015

Vyplnenie hlásení SVP, SHMU a VUVH - ČOV.

120,00 EUR

WASPE s.r.o.,Gerlachovská 1,974 01,Banská Bystrica

Obec Čerenčany

09.02.2012

2012000014

Previnutie a oprava el. čerpadla - ČOV.

365,54 EUR

Ján Kováč,Mlynská 3,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000013

Celodrevené vešiaky 10 ks.

236,00 EUR

DONOR Group, s.r.o.

Obec Čerenčany

04.02.2013

2012000012

Odber zemného plynu - preplatok.

-457,82 EUR

SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava

Obec Čerenčany

10.02.2012

2012000012

Správa majetkových cenných papierov obce.

47,77 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Obec Čerenčany

10.02.2012

2012000011

Spracovanie účtovnej agendy 12/2011.

70,00 EUR

RETRO LC s.r.o.

Obec Čerenčany

08.02.2012

2012000010

Dodávka zemného plynu - nedoplatok.

794,66 EUR

SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000009

Mobil

51,27 EUR

Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000008

Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 12/2011.

249,31 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000007

Previnutie a oprava el. čerpadla - ČOV.

387,02 EUR

Ján Kováč,Mlynská 3,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

31.01.2013

2012000006

Spotreba elektriny - nedoplatok.

6,65 EUR

SSE Stredoslovenska energetika

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000006

Previnutie a oprava el. čerpadla - ČOV.

385,44 EUR

Ján Kováč,Mlynská 3,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

14.01.2013

2012000005

Bez faktúry - žiadny zápis/obrat chyba v číslovaní

0,00 EUR

Obec Čerenčany

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000005

Príspevok na spolufinancovanie integrovanej stratégie rozvoja územia MAS.

349,20 EUR

Miestna akčná skupina MALOHONT,154,980 52,Hrachovo

Obec Čerenčany

30.01.2012

2012000004

Spotreba elektriny-nedoplatok, ČOV.

22,14 EUR

SSE Stredoslovenska energetika

Obec Čerenčany

24.01.2012

2012000003

pevná linka

30,92 EUR

Slovak Telecom,Bajkalská 28,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000002

Audítorské služby

412,80 EUR

Ing. Katarína Karczagová

Obec Čerenčany

31.01.2012

2012000001

Geometrický plán - predzáhradky v obci.

326,50 EUR

GEODÉZIA Rimavská Sobota,Kraskova 4,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: