Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2013

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

2/2013

33,20 EUR

Mária Ľuptáková

Obec Čerenčany

25.09.2013

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

1/2013

26,60 EUR

Mária Ľuptáková

Obec Čerenčany

04.09.2013

Nájomná zmluva

2013-Nájomná zmluva

1,00 EUR

Čerienka,S. Kollára 33,979 01,Čerenčany

Obec Čerenčany

12.07.2013

Dodatok č.7 k Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Dodatok č. 7

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

30.06.2013

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obch. zákon. o dodávke stavby č. 01/06/2013

01/06/2013

24 980,47 EUR

Ing.Július Kisbenedek - ABAKUS

Obec Čerenčany

26.06.2013

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu- EnviroPlus

4509000058

358,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

19.06.2013

Kúpna zmluva zo dňa 19.6.2013

2013 - Gálovci

52,70 EUR

Ing. Milan Gál a Mária Gálová

Obec Čerenčany

26.04.2013

Zmluva o dielo

Z A.1 040252-5/2013-Z

273,37 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Obec Čerenčany

15.03.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.1

248,76 EUR

Eva Ulická

Obec Čerenčany

10.02.2013

Zmluva

Ing. K.Karczagová - rok 2011

360,00 EUR

Ing. Katarína Karczagová

Obec Čerenčany

01.01.2013

Zmluva o vedení ekonomickej agendy v zmysle ustanovení § 566-576 Obchodného zákonníka

2013-Ing. Jana Harandzová

1 200,00 EUR

Ing. Jana Harandzova

Obec Čerenčany

31.12.2012

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií č. 10/2012-RS/ZÚC

10/2012-RS/ZÚC

0,00 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Obec Čerenčany

28.12.2012

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Dodatok č. 5

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

12.12.2012

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

2012-Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestor

2 400,00 EUR

Eva Ulická

Obec Čerenčany

22.11.2012

Dodatok č.6 k Rámcovej zmluve o dielo č. 100801

Dodatok č. 6

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.,Košická cesta 344,979 01,Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

06.11.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku ZoP 22503/2003/01

Dodatok č. 1

2 655,51 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čerenčany

06.11.2012

Zmluva o poskytnujtí finančného príspevku

22503/2003/01

9 958,17 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Čerenčany

24.10.2012

Kúpna zmluva

2012 - M.Markotán, J.Vojtek, I.Vojteková

17,40 EUR

Juraj Vojtek, Ingrid Vojteková, Martin Markotán

Obec Čerenčany

01.08.2012

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-OEL-1616/2012

72,24 EUR

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Obec Čerenčany

02.07.2012

Vydanie súhlasu

Vydanie súhlasu

0,00 EUR

Bc.Ján Drugda DJ NET

Obec Čerenčany

30.06.2012

Dodatok č.1 k manadátnej zmluve č. 2010/03

Dodatok č. 1

424,50 EUR

Dušan Šulaj - .inž. činnosť a stavebný dozor

Obec Čerenčany

30.06.2012

Mandátna zmluva

2010/03

1 450,00 EUR

Dušan Šulaj - .inž. činnosť a stavebný dozor

Obec Čerenčany

27.06.2012

Zmluva

2012 - DJ NET

0,00 EUR

Bc.Ján Drugda DJ NET

Obec Čerenčany

16.01.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratého finančného príspevku

Dodatok č.2

52 370,46 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerenčany

01.01.2012

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

2003

1 041,24 EUR

Anna Ďurčíková - ANJA

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: