Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čerenčany v roku 2017

3/2017

500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku v Hrachove

Obec Čerenčany

01.04.2017

Úrazové poistenie UoZ

5190034776

16,25 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

07.02.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

NSWW-03-01-2017-SK

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čerenčany

07.02.2017

Zmluva o dielo

NSWD-03-01-2016-SK

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čerenčany

01.02.2017

Nájomná zmluva

2017-Gemerplus

454,55 EUR

GEMERPLUS s.r,o

Obec Čerenčany

10.01.2017

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

105/2015

33,20 EUR

Ján Krahulec

Obec Čerenčany

04.01.2017

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

104/2017

49,80 EUR

Ing. Alena Širáková

Obec Čerenčany

19.12.2016

Evidencia hrobových miest - dodatok k zmluve 75/2014

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Ján Rosiar

Obec Čerenčany

15.12.2016

Cenník platný od 1.1.2017

Cenník

0,00 EUR

Technické služby mesta Hnúšťa,Kotlište 980,981 01,Hnúšťa

Obec Čerenčany

15.12.2016

Zmluva o zneškodňovaní tuhého domového odpadu

2017 - Technické služby mesta Hnúšťa

0,00 EUR

Technické služby mesta Hnúšťa,Kotlište 980,981 01,Hnúšťa

Obec Čerenčany

09.12.2016

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

2016 - Gál, Gálová

103,70 EUR

Ing. Milan Gál a Mária Gálová

Obec Čerenčany

30.11.2016

Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu.

13316

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Čerenčany

15.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

32/2016

420,00 EUR

Ing. Katarína Karczagová

Obec Čerenčany

25.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1

1,00 EUR

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čerenčany

26.09.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-46388054186

0,00 EUR

Slovak Telecom,Bajkalská 28,810 00,Bratislava

Obec Čerenčany

05.09.2016

SOZA-hromadná licenčná zmluva 2016

VP/16/08360/001

80,40 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dieľam

Obec Čerenčany

20.08.2016

Evidencia hrobových miest - dodatok k zmluve

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Júlia Šníderová

Obec Čerenčany

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od Obce v roku 2016 pre ZO SZCH Čerenčany

2/2016

150,00 EUR

Obec Čerenčany

ZO SZCH Čerenčany

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2016 pre OZ Čerienka

1/2016

700,00 EUR

Obec Čerenčany

Čerienka

16.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce v roku 2016 pre DHZ Čerenčany

3/2016

800,00 EUR

Obec Čerenčany

DHZ Čerenčany

01.08.2016

Úrazové poistenie UoZ

5190031603

6,50 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

01.08.2016

Úrazové poistenie UoZ

5190029570

13,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Čerenčany

25.07.2016

Zmluva č. 0318/2016 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

0318/2016

0,00 EUR

ALBEMA, spol. s r.o.

Obec Čerenčany

14.07.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016

533/2016/ODDF

700,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Čerenčany

23.06.2016

Zmluva o zabezpeč systému združ nakladania s odpadmi z obalov

20/2016

0,00 EUR

NOWAS s.r.o.

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: