Obsah

Fotogaléria

Prezentácia za rok 2011
 

Príhovor pri príležitosti kolaudácie prístavby kultúrneho domu Čerenčany a prezentácia činnosti obecného úradu Čerenčany v roku 2011.

 

Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítala v mojom mene aj v mene obecného zastupiteľstva na dnešnom slávnostnom otvorení prístavby kultúrneho domu.

Rekonštrukcia a prístavba KD sa začala v júni 2010 a dokončená bola v júni 2011. Realizátorom rekonštrukcie bola firma ABAKUS RS, kde štatutárnym zástupcom je Ing. Július Kissbenedek, ktorého srdečne vítam a stavebným dozorom bol pán Dušan Šulaj, ktorého tiež vítam.

Značnú časť projektu podporila Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci stratégie Rozvoja vidieka cez MAS Malohont, ktorého členom je aj Obec Čerenčany.

Prístavba kultúrneho domu v našej obci bola ďalšou etapou zveľaďovania obecných priestorov. Stavebné povolenie na stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu bolo vydané v roku 1999. V rámci týchto úprav sa postupne vybudovala zastrešená terasa pred obecným úradom, sociálne zariadenia a miestnosť nad sociálnym zariadením, ktorá patrí k priestorom pohostinstva.

Prístavba kultúrneho domu poslúži k rozšíreniu kapacity sály. V budúcnosti nás čaká zaobstaranie opony na javisku (odhad ceny 2700 eur), zakúpenie stoličiek a stolov ( 8000 eur), aby zrekonštruované priestory účelne a esteticky splnili svoju funkciu. Keďže prístavba spĺňa podmienku bezbariérového prístupu najbližšie voľby v marci 2012 budú prebiehať v týchto priestoroch. Na záver by som sa chcela ešte raz poďakovať za realizáciu prístavby kultúrneho domu Ing. Júliusovi Kissbenedekovi a pánovi Dušanovi Šulajovi. Ďalej chcem poďakovať predchádzajúcemu vedeniu obecného úradu.- bývalému starostovi pánovi Milošovi Očenášovi, bývalému obecnému zastupiteľstvu obce a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému ukončeniu diela.

A teraz ak dovolíte, by som prezentovala činnosť obecného úradu za uplynulý rok:

–          v skorých jarných mesiacoch si členy speváckeho zboru  Čerenčianka z OZ Čerienka zorganizovali fašiangové posedenie

–          členky OZ Čerienka pod vedením Evky Podstavekovej zorganizovali akciu s názvom výroba kraslíc metódou lepenia slamy, kde pani Schmidtová názorne ukázala postup pri zhotovení veľkonočných kraslíc

–          dňa 9.4.2011 sa aj v našej obci uskutočnil Deň zeme v rámci celého Mikroregiónu RaR. Ďakujem zúčastneným, hlavne tiež Reedukačnému detskému domovu  Čerenčany za účasť na akcii

–          v ten istý deň v poobedňajších hodinách sa uskutočnila v knižnici výstavka ručných prác s veľkonočnou tématikou ( 4 fotky )

–          na podnet spoluobčanov sa dňa 15. 4. 2011 uskutočnila brigáda na vyčistenie príjazdovej cesty od Kľačian do našej obce. Brigády sa zúčastnili dobrovoľníci z radov občanov obce a chovanci Reedukačného detského domova Čerenčany. ( 9 fotiek)

–          16. 4. 2011 bola brigáda na futbalovom ihrisku – odstraňovali sa nepotrebné unimobunky a konštrukcie. Objednané mechanizmy v priebehu dňa odstránili všetko nepotrebné a zúčastnení občania vyupratovali plochu ihriska ( 15 fotiek )

–          tak ako každoročne aj v máji 2011 sa pripravovala Vatra víťazstva. Po počiatočných obavách z realizácie výstavby vatry nakoniec prišli pomôcť mladý aj starší muži a výstavba vatry sa mohla začať. S veľkým nadšením sa pustili do práce. Podonášali si motorové píly, sekery, laná a po krátkej porade vatra začala rásť, ako z vody. Nálada bola vynikajúca a nadšenie im vydržalo až do úplného dokončenia stavby vatry. Na druhý deň bola vatra dokončená. ( 14 fotiek )

–          v máji sa tiež uskutočnila brigáda na dočistenie príjazdovej cesty z Kľačian do Čerenčian, pretože určite všetkým v obci záleží na vzhľade obce a vstupu do obce. Na brigáde sa zúčastnili aktívni občania obce a chovanci Reedukačného detského domova v Čerenčanoch. ( 7 fotiek )

–          21. 5. 2011 – sa uskutočnila brigáda na futbalovom ihrisku, pretože nás čakala okresná súťaž Dobrovoľných hasičských družstiev. Upravovala sa trávnatá plocha ako aj sociálne zariadenia. Prítomní na brigáde boli dobrovoľní hasiči, aktívni občania obce, mládež a deti z Detského reedukačného domova v Čerenčanoch. ( 8 fotiek )

–          24. 5 2011 sa uskutočnil v našej obci bezplatný počítačový kurz. Zúčastnili sa ho občania obce, ktorí po jeho absolvovaní obdržali certifikáty. ( 6 fotiek )

–          28. 5. 2011 v našej obci prebehla okresná súťaž pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Za výdatnej pomoci riaditeľstva Reedukačného detského domova Čerenčany sa podarilo technicky zabezpečiť priebeh tejto súťaže. Taktiež chcem poďakovať kolektívu aktivačných pracovníkov, ktorí nad rámec svojich povinností pracovali na príprave okresného kola DHZ. Na začiatku súťaže bolo vynikajúce počasie, no počas súťaže prišla búrka. No našťastie v najhoršom čase súťažiaci našli útočisko pri obede v jedálni Detského reedukačného domova. Aj napriek počasiu okresná súťaž pre nás dopadla veľmi úspešne a naše družstvá postúpili na krajské kolo do Veľkého Blhu. Na krajskom kole boli naši dorastenci a ženy tiež úspešní a postúpili na majstrovstvá Slovenska do Dubnici nad Váhom. ( 6 fotiek )

–          Majstrovstvá Slovenska v Dubnici nad Váhom – 9. – 10. Júla 2011. Najväčší úspech DHZ Čerenčany v tomto roku bol v Dubnici nad Váhom, kde dorastenci získali 1 miesto a družstvo žien 2 miesto. Po slávnostných ceremóniách sme sa rýchlo ponáhľali domov, kde sa strhla silná búrka s ľadovcom. Búrka napáchala v našej obci veľké škody na úrode v záhradách.

–          Oslavou víťazstva na MS v Dubnici nad Váhom, bol športový deň, ktorý si usporiadali členovia DHZ Čerenčany. Zabavili sa pri súťažiach, pri hudbe a tanci. Všetci zúčastnení si mohli pochutiť na dobrej kapustnici a guľáši.

Chcem týmto vyzdvihnúť činnosť DHZ pod vedením Jaroslava Cabana, ktorý nás úspešne reprezentuje a počas letného obdobia absolvujú členovia mnoho súťaží s vynikajúcim umiestnením. Súťaže slúžia na prípravu členov DHZ pred hroziacimi živelnými pohromami. Členovia sa aj týmto spôsobom oboznamujú s požiarnou technikou a využitím techniky v prípade núdze.

–          V obci aktívne pracuje spevácky zbor žien Čerenčianka, v ktorom sa členky pravidelne venujú svojej záľube – spevu ľudových piesní. Reprezentujú našu obec na kultúrnych podujatiach či už na Rontouke v Klenovci, alebo na dni obce v Čiernom potoku. Ich ambíciou je zaspievať si v televíznej relácii Kapura. Prajeme im v ich ďalšej činnosti veľa úspechov a obecný úrad im bude po všetkých stránkach a v rámci svojich možností vždy nápomocný.

 

Na záver môjho príhovoru chcem vyzdvihnúť prácu aktivačných pracovníkov. Zdôrazňujem, že ich práca na obecnom úrade je dobrovoľná za symbolickú odmenu z Úradu práce. Preto si zaslúžia osobitné poďakovanie, že v rámci svojich možností a schopností zveľaďujú našu obec.

Fotogaléria

#

Deň zeme 9. 2. 2017

#

Výroba kraslíc 9. 2. 2017