Obsah

Fotogaléria

Prezentácia za rok 2012

S koncom kalendárneho roka sa spája bilancovanie.

Pripravili sme si pre vás prezentáciu našich spoločných aktivít v roku 2012. Úvod roka 2012 otvárame fašiangovým posedením 21. 2. Ktoré usporiadalo OZ Čerienka.

V rámci jarného upratovania v obci prebehli dve akcie brigáda v cintoríne kde sme opiľovali stromy, hrabali starú trávu, vysekávali kríky a všetko odvážali.

V nasledujúcich dňoch sme pokračovali na Kľačanoch opiľovaním topoľov a vyhrabávaním terénu. Vysokozdvižnú plošinu zabezpečila obec. Aj vďaka aktívnym občanom a mládeži z Reedukačného detského domova, akcia prebehla bez problémov. Veľké poďakovanie patrí pánovi Spodniakovi za nezištnú pomoc.

Súčasťou jarných prác v obci bolo aj vysádzanie stromov.

V apríli prebehla u nás akcia – kartársky turnaj Memoriál G. Farkaša, kde sa zišli súťažiaci z celého Slovenska. Hlavný usporiadateľ bol Ján Májoš v spolupráci s obcou. Bola to pekná reprezentácia obce v očiach ľudí, ktorí navštívili našu obec.

Jednou z tradícii v našej obci je stavanie vatry víťazstva, kde sa pravidelne zúčastňujú aktívny občania a požiarnicka mládež. V tomto roku sa na tejto akcii zúčastnili aj členky OZ Čerienka.

12. 5.  Prebehlo pálenie vatry víťazstva, kde nám spríjemnili svojim vystúpením program členky speváckej skupiny Čerenčianka.

13.5. sa v sále KD uskutočnila akcia Deň matiek.

2.6. sa obec Čerenčany zúčastnila so svojím stanovišťom Dňa detí, ktoré sa už tradične uskutočnilo na Vyšnom Skálniku.

23.6. sme výkopom základov zahájili výstavbu prístavby a zároveň rekonštrukciu PZ v našej obci. Keďže obec má zapožičané hasičské vozidlo od Krajského hasičského zboru a podľa zmluvy o výpožičke sme zaviazaný auto garážovať v zateplenej temperovanej miestnosti, bolo nutné pristúpiť k výstavbe garáže pre toto auto.

21.7.   našu obec reprezentovali členky OZ Čerienka svojím vystúpením a prezentovaním v Drienčanoch na širokoznámej akcii Dedina ožíva.

Počas letných mesiacov sme pokračovali v skrášľovaní našej obce

umiestnením betónových kvetináčov s kvetinovou výzdobou,  lavičkami pred OU, výsadbou kvetov v okolí autobusovej zastávky a v parčíku v centre obce.

V mesiaci august sme začali s dokončovaním terasy knižnice OU.

Najprv sa odizolovalo priestranstvo tak aby nezatekala dažďová voda do priestorov KD a následne sa kládla dlažba. V budúcom roku plánujeme osadiť zábradlie, poprípade ešte zastrešiť terasu. Sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnosti knižnice.

V tomto roku sme riešili aj dosť závažnú poruchu na ČOV Čerenčany. ČOV je po celkovej rekonštrukcii z roku 2008. Firma ktorá previedla rekonštrukciu nám reklamáciu nechcela uznať, no po zainteresovaní právničky veríme, že sa vec pre nás vyrieši úspešne.

Na záver sa ešte vrátime k výstavbe prístavby PZ. Na záberoch môžete vidieť spoluobčanov, ktorí nám nezištne pomáhali pri prácach na PZ, ktorá bude slúžiť pre nás všetkých v prípade ohrozenia či už požiarom alebo záplavami.

Dovoľte mi na záver poďakovať sa všetkým, ktorí sa pravidelne zúčastňujú akcii obce, pomáhajú aby sme sa v našej obci dobre cítili a aby sa naše vzájomné spolunažívanie zlepšilo. Zvlášť by som sa chcela poďakovať vedeniu a mládeži z Reedukačného detského domova v Čerenčanoch, aktivačným pracovníkom a aktívnym občanom, na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť, keď ich požiadam o pomoc.

Fotogaléria

#

Práca na PZ 9. 2. 2017

#

Terasa knižnice 9. 2. 2017

#

Dedina ožíva 9. 2. 2017

#

Rekonštrukcia PZ 9. 2. 2017

#

Deň detí 9. 2. 2017

#

Deň matiek 9. 2. 2017

#

Kartársky turnaj 9. 2. 2017

#

Vysádzanie stromov 9. 2. 2017

#

Jarné upratovanie 9. 2. 2017