Obsah

Fašiangové posedenie

Pripravili sme si pre vás prezentáciu našich spoločných aktivít v roku 2012. Úvod roka 2012 otvárame fašiangovým posedením 21. 2. Ktoré usporiadalo OZ Čerienka.