Obsah

Porucha ČOV Čerenčany

V tomto roku sme riešili aj dosť závažnú poruchu na ČOV Čerenčany. ČOV je po celkovej rekonštrukcii z roku 2008. Firma ktorá previedla rekonštrukciu nám reklamáciu nechcela uznať, no po zainteresovaní právničky veríme, že sa vec pre nás vyrieši úspešne.