Obsah

Stavanie vatry víťazstva

Jednou z tradícii v našej obci je stavanie vatry víťazstva, kde sa pravidelne zúčastňujú aktívny občania a požiarnicka mládež. V tomto roku sa na tejto akcii zúčastnili aj členky OZ Čerienka.