Obsah

Členská schôdza ZO SZCHO

9.2.2013 sa v knižnici obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZCHO