Obsah

Oprava na ul. Železničnej a na ul. Záhradnej

v októbri obec pristúpila k oprave cestných komunikácii za poskytnutú dotáciu zo ŠR v sume 1400 eur. Opravovali sa výtlky na ulici Železničnej a ul. Záhradnej až do vyčerpania uvedenej dotácie.