Obsah

Rekonštrukcia autobusovej zastávky

v septembri sme pristúpili k rekonštrukcii a prekládke autobusovej zastávky tak, aby slúžila svojmu účelu