Obsah

Rekonštrukcia knižnice

počas sychravých jesenných dní obec pristúpila k rekonštrukcii knižnice, pôvodné nátery bolo nutné odstrániť a naniesť nové, taktiež sme obnovili podlahu novým linoleom. Práce vykonávali opäť aktivační pracovníci.