Obsah

Športový deň

v auguste OZ Čerienka v spolupráci s DHZ Čerenčany pripravili na ihrisku športový deň