Obsah

Ulica nová

Ulica nová – výstavba rodinných domov prebiehala v 80 – tych rokoch minulého storočia. Keďže sa pri výstavbe zanedbalo vysporiadanie pozemkov pod cestnou komunikáciou musí obecný úrad riešiť tento problém v súčastnosti na naliehanie občanov tejto ulice. OZ schválilo po neustálom apelovaní starostky na 3 krát uskutočnenie jednoduchých pozemkových úprav na tejto komunikácii. Proces je v plnom prúde a vysporiadanie prebehne do polovice roku 2015.Predpokladaná cena pozemkových úprav bude 13 000 eur z rozpočtu obce. Na základe stretnutia s projektantkou p. Mokošovou sa v tejto dobe vyhotovujú stavebné projekty na cestné komunikácie v našej obci a občania budú na konzultáciu s ňou ohľadom projektov pozvaní v ¼ 2013, kde si môžu uplatniť svoje pripomienky k projektom.