Obsah

Ulica Sady

ulica Sady je pre nás tiež prioritou. Nakoľko na tejto ulici nie je urobená kanalizácia, v rámci projektovej dokumentácie bude zahrnuté aj výstavba kanalizácie a vybudovanie odvodňovacieho kanála kôli protipovodňovej ochrane. Nakoľko došlo pri vykonávaní Registrácii obnovenej evidencie pozemkov v našej obci k chybe a parcela pod cestnou komunikáciou zmizla, obecný úrad požiadal o opravu ROEP a po zasadnutí komisie sa chyba opravila. Obec predbežne rokuje s majiteľmi vedľajších parciel o odkúpení, pretože naša parcela je úzka na nami projektované dielo- „ Kompletná infraštruktúra a cestná komunikácia s odvodňovacím kanálom na ulici Sady“