Obsah

Ulica Záhradná

ulica Záhradná patrila medzi tie, ktoré doteraz neboli vlastníctvom obce. Nakoľko aj túto komunikáciu z 50- tych. rokov minulého storočia je nutné rekonštruovať, obecný úrad pristúpil k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov. Parcela pod komunikáciou bola orná pôda a patrila SR.V ¼ 2014 prejde parcela pod komunikáciou pod obec. Stavebný projekt sa pripravuje.