Obsah

Ulica Železničná

2. najstaršia ulica v obci, ulica Železničná bude tiež zaradená do plánu rekonštrukcii cestných komunikácii a pripravuje sa projekt