Obsah

Upratovanie verejných priestranstiev a záhrady

v letných a jesenných mesiacoch prebiehalo upratovanie verejných priestranstiev a záhrady v areály bývalej MŠ