Obsah

Vianočné posedenie pre občanov obce

v mesiaci december 2012 obec Čerenčany v spolupráci s OZ Čerienka a Reedukačným detským centrom Čerenčany usporiadala vianočné posedenie pre občanov obce